Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500 Khu Đoàn Ngoại giao

UBND Hà Nội vừa phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đoàn Ngoại giao tại phường Xuân Đỉnh và phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm.
Cụ thể, điều chỉnh quy hoạch các lô đất biệt thự thuộc các ô quy hoạch từ BT1 đến BT6 theo hướng: Giảm tổng diện tích còn khoảng 55.704m2 (55.721m2) bao gồm đường giao thông; giảm mật độ xây dựng xuống còn 33,9% (40%); tầng cao 03 tầng; tăng biệt thự lên 152 căn (101 căn); tăng dân số khoảng 608 người (446 người). Ngoài ra, còn điều chỉnh mạng lưới đường giao thông nội bộ và các tuyến hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến đường tại các lô đất BT3, BT4, BT5, BT6.

Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500 Khu Đoàn Ngoại giao

Thông tin chi tiết quy hoạch từng lô đất cụ thể như sau:

Lô đất BT1: Giữ nguyên ranh giới, mốc giới của lô đất, điều chỉnh giảm diện tích xây dựng còn 7.837m2, mật độ xây dựng giảm còn 34%, tăng số lượng biệt thự lên 22 căn, dân số 88 người.

Lô đất BT2: Giữ nguyên ranh giới, mốc giới của lô đất, điều chỉnh giảm diện tích xây dựng còn 5.176m2, mật độ xây dựng giảm còn 37,7%, số lượng biệt thự giữ nguyên 13 căn, dân số 52 người.

Lô đất BT3: Giữ nguyên ranh giới, mốc giới của lô đất, điều chỉnh tăng diện tích xây dựng lên 6.365m2, mật độ xây dựng giảm còn 32,4%, số lượng biệt thự tăng lên 18 căn; dân số 72 người. Đồng thời xây dựng bổ sung tuyến đường nội bộ B = 9m qua giữa khu đất đê phân chia khu đất từ 01 dãy nhà thành 02 dãy nhà ở hai bên tuyến đường.

Lô đất BT4: Giữ nguyên ranh giới, mốc giới của lô đất, điều chỉnh giảm diện tích xây dựng còn 7.876m2, mật độ xây dựng giảm còn 32,1%, số lượng biệt thự tăng lên 20 căn; dân số 80 người. Đồng thời tại lô đất BT4 xây dựng bổ sung tuyến đường nội bộ B = 10,3m ở phía Tây khu đât.

Lô đất BT5 và BT6: Điều chỉnh vị trí đường B = 13,5m qua giữa 02 ô đất về phía Nam và xây dựng bổ sung 01 tuyến đường B = 13,5m qua ô đất BT5 để phân chia 2 lô đất từ 04 dãy nhà thành 06 dãy nhà, trong đó: Lô đất BT5 giảm diện tích còn 16.280m2, mật độ xây dựng giảm còn 34,2%, số lượng biệt thự tăng lên 46 căn, dân số 184 người; Lô đất BT6 tăng diện tích lên 12.170m2, mật độ xây dựng giảm còn 33,7%, số lượng biệt thự tăng lên 33 căn, dân số 132 người.


Tin liên quan

Bài viết nổi bật

DANH MỤC DỰ ÁN