Chung cư 789 Xuân Đỉnh Tòa CT2

Tòa CT2 Chung cư Xuân Đỉnh thiết kế gồm 26 tầng nổi  và 2 tầng hầm.
Thiết kế mặt bằng Tòa CT2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Thiết kế mặt bằng Tòa CT2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
  • Tầng 1 trung tâm thương mại dịch vụ, siêu thị, bar cafe, GYM
  • Tầng 2,3 tầng kỹ thuật và không gian sinh hoạt cộng đồng
  • Tầng 4-26 căn hộ chung cư
  • Tâng 26A kỹ thuật mái
Các loại diện tích căn hộ tòa CT2:

Căn hộ A: 69,9m2.
Thiết kế căn hộ 69.9m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Thiết kế căn hộ 69.9m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Căn hộ A*: 74,1m2.
Thiết kế căn hộ 74.1m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Thiết kế căn hộ 74.1m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Căn hộ B: 60,3m2.
Thiết kế căn hộ 60.3m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Thiết kế căn hộ 60.3m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Căn hộ C: 69m2.
Thiết kế căn hộ 69m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Thiết kế căn hộ 69m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh

Căn hộ D:69,8m2.
Thiết kế căn hộ 69.8m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Thiết kế căn hộ 69.8m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Căn hộ E:70m2.

Thiết kế căn hộ 70m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Thiết kế căn hộ 70m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh


Tin liên quan

Bài viết nổi bật

DANH MỤC DỰ ÁN