Chung cư 789 Xuân Đỉnh Tòa CT1

Tòa CT1 Chung cư Xuân Đỉnh thiết kế gồm 26 tầng nổi và 2 tầng hầm.
Thiết kế mặt bằng tổng quan Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Thiết kế mặt bằng tổng quan Chung cư 789 Xuân Đỉnh
  • Tầng 1 trung tâm thương mại dịch vụ, siêu thị, bar cafe, GYM
  • Tầng 2,3 tầng kỹ thuật và không gian sinh hoạt cộng đồng
  • Tầng 4-26 căn hộ chung cư
  • Tâng 26A kỹ thuật áp mái

Các loại diện tích căn hộ tòa CT1: 

Căn hộ A: 69,9m2.
Thiết kế căn hộ 69.9m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Thiết kế căn hộ 69.9m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Căn hộ A*: 74,1m2.
Thiết kế căn hộ 74.1m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Thiết kế căn hộ 74.1m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Căn hộ B: 60,3m2.
Thiết kế căn hộ 60.3m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Thiết kế căn hộ 60.3m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Căn hộ C: 69m2.
Thiết kế căn hộ 69m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Thiết kế căn hộ 69m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh

Căn hộ D: 69,8m2.
Thiết kế căn hộ 69.8m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Thiết kế căn hộ 69.8m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Căn hộ E: 70m2.
Thiết kế căn hộ 70m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh
Thiết kế căn hộ 70m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh

Tin liên quan

Bài viết nổi bật

DANH MỤC DỰ ÁN