Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Chung cư 789 Xuân Đỉnh Tháng 10/2016

Tiến độ thi công đã được nhà thầu 789 và Thành An cam kết đảm bảo về chất lượng xây dựng cũng như tiến trình triển khai.

Công nhân đang tập trung triển khai thi công để lên dầm sàn tầng 4 - Ảnh thi công 29/9/2016

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Chung cư 789 Xuân Đỉnh Tháng 10/2016
Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Chung cư 789 Xuân Đỉnh Tháng 10/2016

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Chung cư 789 Xuân Đỉnh Tháng 10/2016
Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Chung cư 789 Xuân Đỉnh Tháng 10/2016


Tin liên quan

Bài viết nổi bật

DANH MỤC DỰ ÁN